Pada dasarnya klasifikasi benda yang tergolong kedalam isolator tidak dapat menghantarkan listrik atau panas. Dimana pada umumnya ciri bahan-bahan ini […]

Berbagai contoh konduktor dan isolator hakekatnya sebutan pada klasifikasi benda yang memiliki sifat dapat menahan atau menghantarkan panas dan listrik. […]