Pada dasarnya klasifikasi benda yang tergolong kedalam isolator tidak dapat menghantarkan listrik atau panas. Dimana pada umumnya ciri bahan-bahan ini […]